0593-525674 | 06 558 72 187 info@veningahijken.nl

Duurzaamheid bij Veninga Hijken

Wat verstaan wij onder duurzaamheid?

Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die tegemoet komt aan de noden van het heden zonder de behoeftevoorziening van de toekomstige generaties in het gedrang te brengen. Het gaat daarbij om meer dan alleen de zorg om het milieu. Een ontwikkeling is duurzaam als ook rekening wordt gehouden met economische, menselijke en sociale aspecten. Want niet alleen natuurlijke bronnen zijn schaars, ook een hoogopgeleide en gezonde bevolking, goed werkende sociale netwerken, maatschappelijk vertrouwen, machines en infrastructuur zijn niet onbeperkt aanwezig. (Bron CBS)

Het belang van duurzaamheid

De landerijen die bij ons bedrijf horen hebben een lange geschiedenis. Overgrootvader, opa en vader van Gert hebben op deze gronden hun gewassen verbouwd. Ook komende generaties moeten de mogelijkheid hebben om gewassen te telen op deze gronden. En dit lukt alleen als wij allemaal op een duurzame manier onze gewassen telen.

Gezond plantmateriaal voor een gezonde bodem

Elke teelt begint met gezond plantmateriaal. Want voor een gezonde bodem is het van belang om gezonde producten met een goede kwaliteit te telen. Ook groeit gezond plantgoed beter en wordt minder snel ziek. Voor het planten wordt het plantgoed getoetst op verschillende virussen. In beginsel planten we alleen dat plantgoed wat vrij is van virussen.

Vruchtwisseling

Vruchtwisseling is het telen van verschillende gewassen na elkaar op hetzelfde perceel om bodemziekten te voorkomen. Voor de teelt van de verschillende soorten bloembollen houden we een vruchtwisseling van 1 op 6 aan. Dit betekent dat ieder gewas slechts één keer in de 6 jaar op hetzelfde perceel wordt geteeld. Deze ruime vruchtwisseling voorkomt dat de gewassen last hebben van bodemziekten. Daarnaast speelt vruchtwisseling een belangrijke rol bij het behouden en verbeteren van de bodemvruchtbaarheid.

Tagetes

Eén van de vijf tussenliggende jaren wordt gebruikt voor de teelt van Tagetes. Door deze teelt worden schadelijke aaltjes op een biologische wijze bestreden. Het gewas moet honderd dagen staan, daarna wordt het ingewerkt in de grond. Dit verhoogt het percentage organische stof en verbetert daarmee de bodemstructuur.

Biofumgatie

Op een deel van de gronden wordt biofumigatie toegepast. Er wordt een groenbemester als vanggewas gezaaid. Dit gewas groeit totdat de eerste bloemen zichtbaar zijn. Op dat moment zit de hoogste concentratie actieve stof in de planten en wordt ervoor gekozen om de plant te klepelen en onder te spitten en de grond dicht te rollen, zodat het gevormde gas langer in de grond blijft. Het gevormde gas bestrijdt aaltjes, bodemschimmels en onkruidzaden.

Bokashi

Bokashi is het Japanse woord voor ‘gefermenteerd organisch materiaal’. Fermenteren houdt in dat organisch materiaal bij lage temperaturen en zonder zuurstof wordt omgezet. Zo houdt het product zijn energie (koolstof). Bokashi is een milieuvriendelijke manier om organische stof aan de bodem te geven. Bij de teelt van bolgewassen blijven altijd gewasresten over. Deze gewasresten worden gebruikt om Bokashi te maken. In deze kringloop zijn de gewasresten een stimulans voor het bodemleven en zorgen voor een gezonde bodem.

Gewasbeschermingsmiddelen

Om de gewassen te beschermen worden alleen toegelaten middelen gebruikt. Het merendeel van deze middelen worden gespoten met een zogenaamde Wingssprayer, die een driftreductie geeft van meer dan 99%.