0593-525674 | 06 558 72 187 info@veningahijken.nl

Lelie- en tulpenteelt in Drenthe

Veninga Hijken Bloembollen teelt haar gewassen op de zandgrond. Deze grond is humusrijk en wordt ook wel ‘dekzandgrond’ genoemd. Over het algemeen hebben de meeste percelen een zeer goede draagkracht, hierdoor kan er ook nog laat in het jaar gerooid worden. Daarnaast is de bodem ook goed verkruimelbaar, hierdoor kunnen we in het voorjaar snel beginnen met het bewerken van de grond voor het planten van de bloembollen. De bodem waarop geteeld wordt heeft een pH-waarde van ongeveer 5,5, de bodem is dus zwak zuur. Voor het telen van lelies is een zuurdere grond een groot voordeel, daarnaast groeien ook de tulpen goed op een zuurdere grond.

Van oudsher ligt het centrum van de bollenteelt in de Bollenstreek in Noord-Holland. Voor de teelt van lelies is bodem in de Bollenstreek niet goed geschikt. Er werd gezocht naar een andere plek voor de lelieteelt. Deze werd gevonden in Drenthe. In de jaren ’90 kwamen de eerste lelies in de regio. Veninga Hijken Bloembollen was een van de eerste bedrijven die startte met de lelieteelt in de regio. De lelies bleken het zeer te doen op de ‘dekzandgrond’. Later in de jaren ’90 zijn er meerdere bedrijven gestart met het telen van lelies. Omdat de tulpen ook goed groeien op de ‘dekzangrond’ is Veninga Hijken Bloembollen later in de jaren ’90 ook gestart met het telen van lelies.