0593-525674 | 06 558 72 187 info@veningahijken.nl

Teelt

Veninga Hijken verbouwt bloembollen, suikerbieten en graan. Er wordt 80 hectare lelies geteeld en 40 hectare tulpen. Bloembollen is de hoofdactiviteit. Het areaal van de overige gewassen is ook veel lager als het areaal van de bloembollen. Naast de bloembollenteelt worden er nog een aantal hectares akkerbouwgewassen geteeld. Ook wordt er tagetes geteeld voor de bestrijding van aaltjes. Het bedrijf beschikt over 60 hectare eigen grond, de rest van de grond die nodig is wordt gehuurd. De lelies worden om de zes jaar op hetzelfde stuk verbouwd, bij tulpen is dit om de vijf jaar. In de tussengaande jaren worden er andere gewassen geteeld op het perceel.