0593-525674 | 06 558 72 187 info@veningahijken.nl

Teelt

Op onze gronden verbouwen wij bloembollen, suikerbieten, pioenen en graan. Bloembollen is de hoofdactiviteit. We telen leliebollen, tulpenbollen en gladiolen. Het areaal van de overige gewassen is lager als het areaal van de bloembollen. Naast de bloembollenteelt worden er nog een aantal hectares akkerbouwgewassen en pioenrozen geteeld. Ook wordt er tagetes geteeld voor de bestrijding van aaltjes. Het bedrijf beschikt over 130 hectare eigen grond, de rest van de grond die nodig is wordt gehuurd of geruild. De lelies worden om de zes jaar op hetzelfde stuk verbouwd, bij tulpen is dit om de vijf jaar. In de tussenliggende jaren worden er andere gewassen geteeld op het perceel.