0593-525674 | 06 558 72 187 info@veningahijken.nl

Historie Veninga Hijken

Het bedrijf Veninga Hijken is in 1988 gestart met de teelt droogbloemen. Hier zijn in 1991 leliebollen aan toegevoegd en in 1996 is er gestart met de teelt van tulpenbollen. Aanvankelijk werden alle gewassen geteeld voor de contractteelt. In 1998 zijn wij gestopt met het produceren van droogbloemen en vanaf dit moment draaide het binnen Veninga Hijken voornamelijk om de teelt van tulpenbollen en leliebollen. 

Vanaf 1998 zijn wij begonnen met de teelt van lelies en tulpen voor eigen risico. Destijds was het nog niet mogelijk om op het bedrijf zelf de bollen te verwerken, dit werd uitbesteed. Vanaf 2000 begon het bedrijf haar eigen lelies te verwerken, aanvankelijk werd er een gedeelte zelf verwerkt en de rest werd nog steeds uitbesteed. In 2003 heeft het bedrijf een schuur bijgebouwd waarin een verwerkingslijn is geplaatst. 

Vanaf 2003 is het bedrijf de verwerking van lelies volledig zelf gaan doen. In 2010 is er een tweede verwerkingslijn bijgekomen. Het verwerken van tulpen werd in 2004 uitbesteed en vanaf 2005 zijn wij zelf de tulpenbollen gaan verwerken. Het spoelen gebeurt vanaf 1999 bij Veninga Hijken Bloembollen BV. Tegenwoordig wordt er rond de 85 hectare lelies en 25 hectare tulpen gerooid. Hiervan is tegenwoordig  het overgrote deel teelt voor eigen risico.

Naast de bloembollen hebben wij circa 30 hectare suikerbieten en een variabel aantal hectare maïs. Sinds 2015 verbouwen wij ook Tagetes voor de bestrijding van aaltjes. Voorheen zijn er op onze gronden ook aardappelen en graan geteeld, maar hier richten wij ons nu niet meer op.