0593-525674 | 06 558 72 187 info@veningahijken.nl

Verwerken

 

Lelies

De lelies worden verwerkt op drie manieren namelijk voor verkoop, het verwerken van het plantmateriaal en het schubben van de bol voor het maken van nieuw plantmateriaal.

Verkoop

De leliebollen die voor verkoop dienen worden door middel van twee identieke verwerkingslijnen verwerkt. Voordat de bollen gesorteerd kunnen worden worden de eventuele stelen handmatig verwijderd van de bol. Na deze scheiding wordt het laatste meegekomen plantmateriaal gescheiden van de bollen.

De bollen worden verder gesorteerd door een weeg- en telmachine. Deze installatie zorgt ervoor dat de bollen gesorteerd kunnen worden op grootte. De bollen krijgen voordat ze opgeslagen worden in leliekratten een laatste inspectie op de kwaliteit. Als de leliebollen in de leliekratten zitten worden ze opgeslagen en geconditioneerd in een koelcel.

Hieronder ziet u een filmpje dat het verwerken van de lelies weergeeft:

 

Plantmateriaal

Het plantmateriaal wordt verwerkt op een aparte lijn en gebeurd in twee stappen. Allereerst wordt direct na het spoelen al het plantmateriaal geschoond om alle restmateriaal te verwijderen. Nadat al het plantmateriaal geschoond is kan het worden gesorteerd in maten. Dit gebeurd doormiddel van meerdere rollenzefen. Door het plantmateriaal te sorteren qua grootte kan er een uniform gewas behaald worden op het land.

Schubben

Ook wordt er op het bedrijf gekozen om schubben te gebruiken als plantmateriaal. Dit gebeurd door een selectie te maken in de bollen welke lelies vermeerderd worden als schubmateriaal. Door de bollen te schubben kan er een grote vermeerdering plaatsvinden. Deze schubben worden voor twee jaar geplant om zich weer te vormen tot een bol.

Tulpen

De tulpenbollen worden net als de lelies verwerkt voor verkoop en als plantmateriaal voor het volgende seizoen.

Verkoop

De tulpenbollen die gedroogd zijn na het spoelen worden allereerst geschoond op de verwerkingslijn. Het vuil wordt gescheiden door schudzefen en een afzuiginstallatie om stof te verwijderen. Vervolgens worden de bollen machinaal gepeld om de omhullende vellen te scheiden van de bol. Hierna worden de laatste vellen handmatig gepeld van de bol. Als de bollen vervolgens geschoond zijn worden ze doormiddel van schudzefen gesorteerd qua grootte. Na de sortering op grootte worden de tulpen voordat ze opgeslagen worden in de daarvoor bestemde kratten voor het laatst geinspecteerd op de kwaliteit.

Hier ziet u een filmpje van het verwerkingsproces van tulpen:

Plantmateriaal

Het plantmateriaal van de tulpen wordt op dezelfde manier gesorteerd als de bollen die dienen voor de verkoop namelijk ook met schudzefen. Doordat het plantmateriaal gesorteerd wordt op grootte kan er ook bij de tulpen gezorgd worden voor een uniform gewas op het land. Het plantmateriaal wordt opgeslagen in kuubskisten en geconditoneerd in de droogcellen.