0593-525674 | 06 558 72 187 info@veningahijken.nl

Akkerbouwteelt

Van origine werden op het bedrijf van opa en vader Veninga de traditionele akkerbouwgewassen geteeld. Het bouwplan werd gevuld met de teelt van fabrieksaardappelen, suikerbieten en graan. Nadat in 1991 de lelieteelt onderdeel werd van het bouwplan stopten we met de teelt van fabrieksaardappelen. Vanwege exporteisen moet de grond waarop leliebollen worden geteeld vrij zijn van aardappelmoeheid. Daarom pasten fabrieksaardappelen niet meer in het bouwplan. De teelt van suikerbieten is altijd gebleven.

Suikerbieten

De suikerbieten zaait de loonwerker in het voorjaar. De voorafgaande grondbewerking en de gewasbescherming doen we zelf. In het najaar komt de loonwerker met rooimachine om de suikerbieten te oogsten. Het transport van de oogst doen we met eigen materiaal. De rooidatum is afhankelijk van de afleverdatum van de suikerbieten. Wanneer de afleverdatum laat in het jaar is worden de suikerbieten al eerder gerooid. De gerooide suikerbieten storten we dan in een bult gestort. Deze bult dekken we af zodat de suikerbieten droog en vorstvrij blijven. De suikerbieten leveren aan de Suiker Unie.

 
Foto 1: Bieten rooien; foto 2: Bieten in de groei