0593-525674 | 06 558 72 187 info@veningahijken.nl

Akkerbouwteelt

Veninga Hijken Bloembollen heeft naast de lelieteelt en tulpenteelt ook nog een akkerbouwtak. Hierin wordt zo’n 30 hectare suikerbieten verbouwd en een en een variabel aantal hectares mais. Voorheen werd er ook graan geteeld op het bedrijf, dit gewas wordt nu echter niet meer geteeld.

Suikerbieten

De suikerbieten worden gezaaid in het voorjaar, meestal gebeurt dit in maart of april. Het zaaien van de suikerbieten wordt gedaan door een loonwerker. De grondbewerking voor het zaaien wordt wel zelf gedaan. Het rooien van de suikerbieten wordt in het najaar gedaan. Ook het rooien van de suikerbieten wordt gedaan door een loonwerker, het transport van de suikerbieten wordt weer zelf gedaan. De rooidatum is afhankelijk van de afleverdatum van de suikerbieten. Wanneer de afleverdatum laat in het jaar is worden de suikerbieten al eerder gerooid. De gerooide suikerbieten worden dan in een bult gestort. Deze bult wordt afgedekt zodat de suikerbieten droog en vorstvrij blijven.

 
Foto 1: Bieten rooien; foto 2: Bieten in de groei

Mais

Het aantal hectares mais is per jaar verschillend. In vergelijking met de bloembollenteelt vereist de maisteelt minder bewerkingen. Het zaaien van de mais gebeurd wanneer de bodemtemperatuur hoog genoeg is, meestal is dit eind april of begin mei het geval. In het groeiseizoen wordt de mais éénmaal gespoten. Uiteindelijk wordt het gewas aan het begin van het najaar gehakseld.