0593-525674 | 06 558 72 187 info@veningahijken.nl

Tagetesteelt

In 2015 zijn wij gestart met het telen van Tagetes. Deze teelt is in eerste instantie bedoeld voor het bestrijden van het Pratylenchus penetrans aaltje. Het ‘PP aaltje’ is schadelijk voor het leliegewas. Uit onderzoeken is gebleken dat er luteïne gewonnen kan worden uit de bloemknoppen van Tagetes, momenteel zijn er onderzoeken gaande hoe de luteïne optimaal uit de bloemknop gehaald kan worden.

Aaltjesbestrijding

Er zijn veel gewassen, bijvoorbeeld aardappels en mais, die het PP aaltje actief vermeerderen. Er zijn echter maar weinig gewassen die de populatie van dit aaltje doet afnemen. Dit betekent dat de lelieteelt veel schade oploopt als er tussendoor geen gewas wordt geteeld die het aaltje actief doet afnemen. Voorheen werd het aaltjesprobleem altijd opgelost door het ontsmetten met Metam-Natrium. Het gebruik van dit middel is tegenwoordig echter aan strikte regels gebonden. Hierdoor zijn wij op zoek gegaan naar nieuwe mogelijkheden voor het bestrijden van aaltjes. Uit onderzoek was gebleken dat Tagetes zorgde voor een zeer actieve afbraak van het PP aaltje en had, bij een geslaagde teelt, bijna dezelfde doding als het ontsmetten.

Teelt

Voor het bestrijden van aaltjes zijn er twee verschillende Tagetes rassen beschikbaar. Namelijk Tagetes Patula en de Tagetes Erecta. De Patula is een lage variant, deze is het beste voor de bestrijding van aaltjes. De groei van de plant is echter lastiger als de hogere variant, de Erecta. Momenteel gebruiken wij beide soorten.

Het Tageteszaad is er erg dun en lang, hierdoor is het erg lastig om te zaaien. Eerst werd het met een oude bloemenzaaier gezaaid, de persoon achterop de machine kan dan controleren of het zaad wel in de grond blijft vallen.

 
Foto 1 & 2: Tagetes zaaien

Tegenwoordig hebben wij een zaaicombinatie aangepast om tagetes te kunnen zaaien. Wij kiezen perceelsafhankelijk of we de tagetes zaaien met de cultivator of de spitmachine.

Voor een goede aaltjesbestrijding moet het gewas honderd dagen staan. Hierna kan het gewas worden ingewerkt in de grond. De doding van de aaltjes gebeurd wanneer de plant in bloei is. Het aaltje eet dan van de wortel van de Tagetes-plant, het aaltje kan echter niet tegen de wortel en zal hierdoor afsterven.

  

Resultaten vergroeningsexperimenten

Nateelt Tagetes na wintergerst voor bestrijding van Pratylenchus pentrans

In de herfst van 2016 is InnovatieVeenkolonien een proef gestart om te kijken wat de afbraak van PP is als tagetes wordt ingezet als nateelt (in dit geval na winter). Vraag is of tagetes zich dan nog voldoende ontwikkelt en wat dan het opruimende effect op de PP is.
Naast tagetes werd ook Japanse haver en het mengsel Terralife, met onder andere bladrammenas, wikke en boekweit in de proef mee genomen. De tagetes is op drie verschillende momenten gezaaid (half juli, half augusutus en begin september). Uit grondmonsters dit voorjaar is gebleken dat de nateelt van tagetes een aanzienlijke reductie van Pratylenchus pentrans realiseert, zoals te zien is in de grafieken.

Luteïne

Uit de knoppen van de Tagetes bloemen kan luteïne worden gewonnen. Luteïne is een stofje wat in de ogen zit, wanneer een persoon meer luteïne eet verbeterd het zichtvermogen van deze persoon. Het is al bekend dat er luteïne in de Tagetes planten zit. Hoe veel er precies in zit en hoe dit het beste gewonnen kan worden is nu nog niet bekend. Daarom zijn er momenteel onderzoeken gaande over het winnen van luteïne uit Tagetes. Deze onderzoeken zitten echter nog in een startende fase.