0593-525674 | 06 558 72 187 info@veningahijken.nl

Traditioneel gezien is juli voor ons een maand die in het teken staat van de tulpenoogst en de gewasverzorging van de lelies, zoals beregenen, spuiten en koppen.

Tulpenteelt

Zoals al vermeld zijn wij afgelopen maand druk geweest met het oogsten van de tulpenbollen. Op dit moment is het gehele proces afgerond, enkel het verwerken van het plantgoed voor het aankomende jaar moet nog worden voltooid. Daarnaast moeten er nog een aantal bollen, die reeds verwerkt zijn, worden afgeleverd.

Het oogstseizoen is voor ons tamelijk soepel verlopen, zonder echte grote problemen zijn de bollen uit de grond gekomen en gespoeld. Ook het verwerken is naar behoren verlopen. De opbrengst en de verkoopprijzen zijn voor dit jaar niet verkeerd. Wij kunnen dus terugkijken op een geslaagd tulpenseizoen.

Het tulpenoogsten in beeld!

Momenteel worden de laatste tulpenpercelen ‘opgeknapt’. Dit houdt in dat de hopen met zeefzand worden vlakgemaakt en het perceel vervolgens wordt losgetrokken door middel van een cultivator. Op een aantal percelen hebben wij tagetes ingezaaid voor de bestrijding van het wortellesieaaltje.

De informatie over hoe het rooien, spoelen en verwerken van de tulpenbollen in elkaar steekt staat onder het kopje tulpenteelt.

Lelieteelt

Evenals in de maand juni, was het ook in de maand juli lastig om te zoeken naar geschikte spuitmomenten. Doordat er veel regenachtige dagen zijn geweest en het gewas dus vaak nat is, is het lastig om het spuitschema goed in stand te houden. Daarnaast is de kans op schimmelvorming op een nat gewas ook een stuk groter. Echter, door de geschikte momenten te pakken en door de inzet van meerdere spuitmachines, hopen wij de schimmeldruk in onze lelieteelt onder controle te houden.

Het koppen van lelies heeft zijn piek momenteel gehad en is dus nagenoeg afgerond. Evenals voor het spuiten, moet het gewas bij het koppen opgedroogd zijn. Dus ook voor het koppen geldt dat de geschikte momenten met beide handen aangepakt moesten worden. Het machinale kopwerk is op dit moment wel afgerond. De laatste knoppen worden handmatig verwijderd.

Over de hoeveelheid neerslag in de afgelopen maand mogen wij niet klagen. Over de maand juli hadden wij een totaal negentig millimeter regen, dit betekende niet dat wij helemaal vrij zijn geweest van beregenen. Echter, het was niet lastig om de vochtvoorziening in de lelieteelt op peil te houden.

Overige werkzaamheden

Afgelopen maand zijn wij bezig geweest met de biofumigatie, dit is net als de tagetesteelt een vorm van alen bestrijding. In juli is de het gewas onder geklepeld en dichtgerold. De gewasresten moeten dan in de grond een stof aanmaken wat de populatie aaltjes doet afnemen.

De biofumigatie wordt geklepeld, ondergewerkt en dichtgerold

Na ongeveer een week wordt de grond weer opengetrokken is het proces voltooid. Op die percelen waar biofumigatie uitgevoerd is, hebben wij vervolgens tagetes ingezaaid. Zo zijn wij er zeker van dat onze bloembollen niet worden aangetast door mogelijke schadelijke aaltjes!

Onder het kopje biofumigatie en tagetesteelt staat meer informatie over hoe wij schadelijke aaltjes in de bloembollen bestrijden.

Afgelopen maand heeft ook de jaarlijkse Drentse Fiets4Daagse plaatsgevonden. De deelnemers aan de ATB-route zijn door onze schuur gekomen en hebben hier een stempel moeten halen.