0593-525674 | 06 558 72 187 info@veningahijken.nl

Afgelopen week hebben de Drentse Bloembollentelers een deel van de deelnemers aan de Drentse Fiets4Daagse ontvangen. Het was een slechte dag qua weersomstandigheden. Er werd dus dankbaar gebruik gemaakt van onze partytent en het aangeboden kopje koffie. We waren nieuwsgierig naar de kennis van onze gasten, vandaar dat we een prijsvraag hebben georganiseerd.  Voor de winnaar hebben we een VVV-bon beschikbaar gesteld. Bij deze willen wij u ook de gelegenheid geven de vragen van onze prijsvraag te beantwoorden.

 

 

 

 

We hebben 5 vragen bedacht over lelieteelt. We zijn benieuwd of u de antwoorden kunt geven U heeft de tijd tot en met donderdag 22 juli 2021. De vragen vindt u hieronder. U kunt de antwoorden invullen op het antwoordenblad en versturen naar ons e-mailadres info@veningahijken.nl of gooi het bij ons in de brievenbus op Oranjekanaal ZZ 43a, 9415 TJ Hijken.

 

 

 

Vraag 1 Zoals in de meeste teelten wordt er in de bollenteelt ook gebruik gemaakt van wisselteelt. Weet u hoe vaak er                        lelieteelt op hetzelfde perceel plaatsvindt?

 • A elk jaar
 • B eens in de 2 jaar
 • C eens in de 6 jaar

Vraag 2 Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw worden er bloembollen geteeld in Drenthe. Weet u in welke Drentse                  gemeente de meeste leliebollen worden geteeld?

 • A Midden-Drenthe
 • B Westerveld
 • C Hoogeveen

Vraag 3 Een groot deel van de de gewasbeschermingsmiddelen die in de lelieteelt worden gebruikt zijn biologisch. Weet                    u hoe groot dit percentage is?

 • A 55%
 • B 75%
 • C 65%

Vraag 4 Per maand zijn er diverse werkzaamheden te verrichten voor de lelietelers. Weet u welke werkzaamheden in de                    maand juli worden gedaan?

 • Beregenen en koppen
 • Oogsten en verwerken
 • Plantgoed gereed maken

Vraag 5 De Drentse Bloembollentelers werken er samen aan om steeds duurzamer te telen. Weet u met hoeveel procent                  de milieubelasting van de lelieteelt sinds de jaren 90 is afgenomen?

 • 80%
 • 45%
 • 20%

Klik op de afbeelding voor een groter formaat.

Hiernaast vindt u het antwoordenblad. We wensen u veel succes! Nog een tip van onze kant: veel informatie over lelieteelt kunt u vinden op de website http://www.lelieteelt.nl.