0593-525674 | 06 558 72 187 info@veningahijken.nl
Lelieteelt
In de maand mei hebben we de laatste lelies geplant. Door dat het droog bleef aan het begin van de maand konden we vele percelen afwerken. We hebben ook de ‘kale schubben’ kunnen planten in mei. In het maandoverzicht van de maand Januari heeft u kunnen zien hoe wij de leliebollen schubben. Deze schubben hebben totdat we ze gingen planten in potgrond gestaan zodat er alvast een bolvorming plaats kon vinden op de breuklijn van de schub. Op onderstaande foto’s ziet u waar de schub een nieuwe leliebol begint te vormen. Het uitgroeien naar een volwaardige bol duurt lang en daarom rooien wij deze schubben pas na twee jaar.
 
Na het planten van de lelies zaaien we de kopakkers in met gras om de onkruiddruk rondom de lelies te verlagen en geeft het tevens een net beeld van de lelievelden. Verder zaaien we de kopakkers in om in natte perioden minder modder de straat op te slepen doordat we eerst door het gras rijden.
 
Na het planten beginnen we met de bespuitingen van de lelievelden. In het stadium voor de opkomst van de lelies proberen we voornamelijk onkruidbespuitingen om deze af te branden. Het gewas van de tweejarige teelt wat in 2015 geplant is staat in een verder stadium en hierin passen we bespuitingen toe om de lelieplanten te beschermen tegen ziekten en plagen. Als de dit jaar geplante lelies boven de grond komen passen we deze laatst genoemde bespuiting ook toe op deze lelieplanten. Tijdens de lelieteelt passen we ook onkruidbestrijding toe middels een padenspuit. Dit doen we om de volveldse bespuiting te beperken omdat we met een padenspuit de onkruiden beter kunnen raken door deze toepassing. Halverwege mei zijn we door de aanhoudende droge periode begonnen met het beregenen van de lelievelden, dit om aan de vochtbehoefte van de lelies tijdens de groei zoveel mogelijk te voldoen.
 
 Doordat we alle lelievelden ook een kunstmest gift hebben gedaan kunnen de lelieplanten zich optimaal ontwikkelen. Aan het eind van de maand hebben we de tweejarige teelt van de lelies gekopt. Deze bloemknoppen worden verwijderd zodat de lelieplant alle energie in de groei van de bol kan stoppen.

Tulpenteelt
De bloeiende tulpenvelden hebben enorm veel mensen aangetrokken. Door middel van verschillende routes hopen wij dat u optimaal genoten heeft van dit beeld. Tulpenpracht bij nacht waarbij men savonds langs verlichte tulpenvelden kon rijden heeft men volgens de reacties ook erg van genoten.
De tulpen hebben we in de maand mei allemaal gekopt. Dit is voor de mensen die genoten hebben van de tulpenroutes jammer maar dit betekent voor ons dat de plant nu alle energie in de bol kan stoppen zodat deze voldoende groei doormaakt. Om de groei-periode te bevorderen gaan we de tulpenpercelen beregenen en de planten een kunstmest gift geven. Verder kijken we in deze periode ook al vooruit naar de oogst van de tulpenbollen. Dit houdt in dat we de rooimachine en de spoelerij van het nodige onderhoud voorzien.
 
Overige Werkzaamheden
In de eerste periode van de maand zijn alle maïspercelen gezaaid.