0593-525674 | 06 558 72 187 info@veningahijken.nl

Voorjaar 2020

Het voorjaar van 2020 zullen we herinneren als het voorjaar waarin de wereld werd getroffen door het coronavirus. Ons respect gaat uit naar de mensen die werken in de zorg, mensen die zorgen dat de schappen in de supermarkten vol blijven en ook naar de mensen die beslissingen moeten nemen over hoe wij als land deze crisis kunnen overwinnen. Voor veel mensen hebben deze beslissingen direct effect op hun dagelijks leven. Kinderen gaan niet meer naar school en zelf moeten velen thuiswerken. Voor anderen zijn de effecten minder heftig. Zoals een collega opmerkte: ‘Ik houd geld over, ik ga niet naar het café en feestjes worden afgelast’. In deze bizarre periode is bij ons op het bloembollenteeltbedrijf in vergelijking met eerdere lentes niet veel veranderd. Als agrarisch bedrijf vallen wij onder de cruciale beroepen. Dus doen we onze normale voorjaarswerkzaamheden. Na een periode met veel regen in het vroege voorjaar moesten we geduld hebben voordat we konden starten met het land bewerken. Gelukkig hielp de natuur ons een handje mee met zon en wind, zodat de landerijen goed afdroogden. Waar we  eerst nog zochten naar de juiste percelen, nu kunnen we eigenlijk op elk perceel ons werk doen. We zorgen ervoor dat het kale land klaar is om te kunnen planten en zaaien. Tulpenteelt, pioenenteelt en 2-jarige lelieteelt zijn de gewassen die overwinteren. Zij krijgen nu kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen. Ook geeft de natuur ons dit  voorjaar nachtvorst. Met name voor de kleine plantjes van onze 2-jarige lelieteelt kan dit grote gevolgen hebben en voor veel schade zorgen. We doen er dus alles aan om onze teelt te beschermen tegen nachtvorst. Een aantal jaren geleden hebben we een Agro-Reel-System gekocht. Hiermee kunnen we onze bollenvelden toedekken met vliesdoek. Voor de overige velden halen we onze beregeningshaspel uit de schuur. Door te beregenen wordt de grond waarin de jonge plantjes staan nat. Natte grond is minder gevoelig voor nachtvorst. In het water is namelijk veel warmte opgeslagen. We nemen allerlei maatregelen om aan het eind van het jaar 2020 onze gewassen te kunnen oogsten. Hopelijk hebben we op dat moment de coronacrisis overwonnen.

 

 

.