0593-525674 | 06 558 72 187 info@veningahijken.nl

In de maand juni zijn we voornamelijk bezig met gewasverzorging. In de lelies wordt er getracht om de plantontwikkeling zo goed mogelijk te laten verlopen, terwijl we de tulpen zolang mogelijk willen laten doorgroeien voor de bolvorming.

Lelieteelt

Zoals bovengenoemd zijn we in de lelieteelt afgelopen maand voornamelijk bezig geweest met het ondersteunen van de plantontwikkeling. De laatst geplante lelies en de eerstejaars kale schubben komen in juni boven de grond en deze proberen we door middel van het toedienen van  kunstmest zo goed mogelijk te ondersteunen in de groei. Daarnaast worden er gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. Dit wordt gedaan om plagen of ziektes, die de plantontwikkeling verstoren, zo veel mogelijk te stoppen.

Juni was warm en vochtig, dit betekent dat onze gewassen een goede inhaalslag konden maken op de opgelopen achterstand tijdens het planten. In ons teeltgebied hebben wij weinig problemen gehad met een overvloed aan neerslag. In het zuidoosten van het land echter wel, hier viel op plekken meer dan 200 millimeter. Voor de getroffen telers is dit een grote tegenslag.

Bij de weersomstandigheden van afgelopen maand vindt snel schimmelvorming op het gewas plaats. In de lelies hebben wij, wat schimmels betreft, het meeste last van vuur. Vuur is een schimmel die zeer goed gedijt bij warme en vochtige omstandigheden, zoals deze de afgelopen maand dikwijls voorkwamen. De schimmel komt in eerste instantie als bruine spetters op het plant, uiteindelijk kan het de plant laten afsterven, dit kan dus leiden tot ernstige opbrengstderving. Door een strak spuitschema toe te passen proberen wij het schimmel zo goed mogelijk te bestrijden. Ieder goed spuitmoment van afgelopen maand moesten wij dan ook aangrijpen om schimmelvorming zo veel mogelijk te voorkomen.

Ook het machinaal koppen was lastig in te plannen afgelopen maand. Voor het machinale koppen moet het gewas droog zijn en dit is nu eenmaal niet vaak voorgekomen in juni. Vorig seizoen hebben wij een tweede kopmachine aangeschaft en deze kwam afgelopen maand wel goed van pas. Wanneer de omstandigheden goed waren, zijn wij dan ook met beide machines aan de slag gegaan. Na het machinale koppen wordt er nog een keer met de hand gekopt, zodat alle koppen zijn verwijderd.

Het koppen wordt gedaan na een eerste selectie van de planten. Bij het selecteren worden er viruszieke planten en dwalingen uitgehaald. Na het koppen gaat de selectie verder, zodat er uiteindelijk zo min mogelijk ‘verkeerde’ bollen bij ons geleverde product zitten.

Afgelopen maand hebben wij ook een aantal percelen ingezaaid met tagetes en serepta mosterd voor biofumigatie. Dit doen wij om aaltjes te bestrijden die schadelijk zijn voor de bloembollenteelt. Meer informatie over hoe wij aaltjes bestrijden staat hier en hier.

Het inzaaien van tagetes gebeurt met deze machine

Tulpenteelt

In juni zijn de eerste tulpen weer geoogst. De bollen waren nog niet rijp genoeg om aan één stuk door te rooien, daarom hebben we afgelopen maand slechts één dag gerooid. Echter, in de maand juli zullen wij volop bezig zijn met de oogst van tulpen.

Wat de tulpenteelt betreft, zijn wij afgelopen maand voornamelijk bezig geweest met het voorbereiden van de oogst. Zo zijn de verwerkingslijn en spoellijn gereed gemaakt en is ook het laatste onderhoud aan de rooimachine voltooid. In onze verwerkingslijn hebben we een CleanLight UV tulpenkap gebouwd. Deze kap geeft onze tulpenbollen door middel van UV licht bescherming tegen schimmels, virussen en bacteriën.

Op het veld wordt er, door middel van gewasbescherming, geprobeerd de plant zo lang mogelijk groen te houden. Het afsterven wordt zo veel mogelijk uitgesteld, zolang de plant nog niet is afgestorven blijft de tulpenbol nog door groeien.

De eerste bollen zijn gerooid en gespoeld

Pioenenopslag

Begin van de maand zijn we bezig geweest met het vervoer en opslag van pioenrozen. Voor ons is dit een vorm van loonwerk. In deze periodes hebben wij geen bollen in de cellen waardoor wij de ruimte hebben om de pioenrozen op te slaan. Alle pioenrozen zijn binnen een week geoogst. Door de bloemen koel op te slaan wordt de groei geremd en het pioenrozenseizoen verlengd.

De oogst van de bloemen gebeurd allemaal met de hand